1943/1944


- Busto
- Suárez
- Paquillo 
- Berridi
- Joaquín
- Villalonga
- Soto
- Alconero
- Eguiluz
- Herrera 
- Félix
- Iturbe
- Mateo
- Bilbao
- López
- Arza
- Campanal I
- Rincón
- Pepillo
- Mendi
- Campos
- Clemente
- Raimundo

No hay comentarios:

Publicar un comentario